Scholen enthousiast over Happy Life als les

Deze week is de 1e school gestart met Happy Life. Het Kindcentrum Rivierenwijk gaat het online platform Happy Life integreren in hun (gym)lessen. Hiermee kunnen kinderen in én na schooltijd ‘zich fit spelen’. In een workshop is aan leraren en kinderen uitgelegd hoe Happy Life werkt. Binnenkort start de eerste Happy Life gymles op deze school. De komende periode volgen meer scholen uit de gemeente Deventer. 

 Happy Life laat gamende kinderen meer bewegen. Maar ook gezonder eten en veiliger fietsen. Tijdens het gamen komen er ongemerkt namelijk diverse maatschappelijke thema’s op een speelse manier voorbij. Terwijl kinderen hun eigen huis of stad nabouwen door te bewegen (hoe meer ze bewegen, hoe meer ze kunnen in het spel) moeten ze bijvoorbeeld onderweg een druk kruispunt veilig oversteken of een quizvraag beantwoorden over voeding.  Deze thema’s worden momenteel in samenwerking met provincie Overijssel en maatschappelijke partners verder uitgewerkt in het online platform. De leerkrachten van het Kindcentrum Rivierenwijk geloven in het stimuleren van gezond gedrag met Happy Life. ‘Het is een toevoeging op onze bestaande lessen’, aldus docent Bart Roumen.

Met een omweg naar school voor meer Happy Coins

De komende 2 maanden wordt Happy Life in Deventer verder uitgerold. Op 13 juni is de landelijke lancering. De eerste gemeenten hebben al concrete interesse getoond voor Happy Life. Dit najaar starten de eerste gemeenten in Overijssel met Happy Life. Kinderen uit deze gemeenten moeten nog even wachten, Sevket, Noa en hun klasgenoten fietsen inmiddels al een blokje om voor extra Happy Coins.

Foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Wil Kanis